วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมผู้นำเครือข่าย

วันที่ 23 เมษายน 2556 กศน.ตำบลบุ่งแก้ว ร่วมประชุมผู้นำเครือข่าย ณ สำนักงานตำบลบุ่งแก้ว มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน