วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ลงทะเบียนพบกลุ่มนักศึกษาเเละร่วมวางเเผนการทำกิจกรรมร่วม ก่อนงานไหว้ครู

วัน 27 พ.ค. 2557  มาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา
เเละร่วมวางเเผนการทำกิจกรรมร่วม ก่อนงานไหว้ครู 
 ณ  กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว  มีผู้เข้าร่วมทุกระดับชั้น รวม 65 คน

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมวางเเผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทเเละจัดสถานที่ทำงานใหม่

วันที่ 19 พ.ค. 2557 ประชุมวางเเผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลบริบทเเละจัดสถานที่ทำงานใหม่
ณ  กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว