วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมโครงงานการทำ เปเปอร์มาร์เช่

วันที่24 สิงหาคม 2557 เวลา08.30 -14.00 
นศ.กศนตำบลบุ่งเเก้ว เเละ  นร.บ้านโนนสำราญ 
ร่วมอบรมโครงงานการทำ เปเปอร์มาร์เช่ ณ  กศน.ตำบลบุงเเก้ววันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับตำบล

17-18 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับตำบล
 รอบ CHAMP OF THE CHAMP ณ กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี