วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด 

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ท่าน ผอ.กศน.อำเภอโนนสะอาดท่านดร.ธนากร  หาญกุล ร่วมทำบุญตักบาตร เสริมสิริมงคล ณ วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี