วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ

     วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด