วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเเปน หมู่ 5

วันที่  20 พ.ค.2558  บุคลากร  กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว ประชาคมเเละ
ร่วมวางแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
หมู่ 5  บ้านหนองแปน  ต.บุ่งเเก้ว  อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานี 
 ณ ศาลากลางบ้านหนองเเปน


วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่  4-12 พฤษภาคม  2558
 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด
เเละพื้นพูผู้เสพยาเสพติด 
ณ  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  บ้านหนองโก  ตำบลบุ่งเเก้ว
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี