วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

ทำบุญวันพระเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 29 กันยายน 2556  ทำบุญวันพระเนื่องในวันเข้าพรรษาเเละปลูกต้นไม้ ร่วมกับนักศึกษาเเละผู้นำเครือข่าย ณ วัดสว่างบุ่งแก้ว


วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

การสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว 1/2556

                    การสอบปลายภาคเรียนในครั้งนี้  ได้จัดขึ้น ณ สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ประธาน สนามสอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโนนสะอาด และครู กศน.ตำบล ให้กำลังใจนักศึกษาอย่างพร้อมหน้า

อยากให้สบายใจ เลยต้องมาคุมเข้ม  เพราะจะได้ถูกต้องตามระเบียบ

การทำข้อสอบของนักศึกษา  ที่มาสอบด้วยความตั้งใจ


การตรวจหลักฐาน การเข้าห้องสอบ และการตรวจสอบความเรียบร้อยอื่น ๆ

บัตรที่ใช้เข้าห้อง ของนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว  คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา