วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)


14-15 มีนาคม 2558  สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2557
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ณ  กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กศน.น้องพี่ ครั้งที่ 2


10 มีนาคม 2558 บุคลากร กศน.โนนสะอาด
 นำทีมโดย ท่านผอ. ธนากร  หาญกุล
ร่วมเเข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ กศน.น้องพี่ ครั้งที่ 2
 ณ UD SOCCER สนามฟุตบอลหญ้าเทียมหลังราชินูวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558