วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ปฐมนิเทศนักศึกษา
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน. ตำบลบุ่งเเก้ว
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิทยากรอบรมเว็บบล็อก ณ กศน.อำเภอศรีธาตุ

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรอบรมเว็บบล็อก
 ณ กศน.อำเภอศรีธาตุ