วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

สวนเศรษฐกิจพอเพียง

24-25 ม.ค.58 นักเรียนเเละครูช่วยกันทำ
สวนเศรษฐกิจพอเพียง ณ  กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว


วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ค่ายเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ

 วันที่ 22-24 มกราคม 2558  กลุ่มอำเภอโซนไร่อ้อย
ณ ธุดงคสถานวังพญานาค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

รำบวงสรวง ครบรอบ 122 ปี อุดรธานี

18 มกราคม 2558
 บุคลากร กศน.โนนสะอาดร่วมรำบวงสรวง 
 เนื่องในวันครบรอบ  122 ปี  อุดรธานี วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

งานวันครู

วันศุกร์ 16 มกราคม  2558 
บุคลากรโนนสะอาดร่วมกิจกรรมงานวันครู
ร่วมกับสมาคมครู โนนสะอาด
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด