วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มหกรรมกีฬาพัฒนาผู้เรียน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4


  25 กรกฎาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภท กีฑา
 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุดรธานี ณ วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี


วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ท่าน ผอ.ธนากร หาญกุล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00-08:00 น. บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด นำโดย ท่าน ผอ.ธนากร หาญกุล ร่วมทำบุญที่ วัดศิรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม


คณะวิทยากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าให้ความรู้ด้านอาชีพ และอาเซียนศึกษาใน ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ วัดศรีอุดร ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี