วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำรวจศาสนสถาน ณ วัดป่าราชวรานุวัตร บ้านกระเบื้อง วัดสว่างบ้านบุ่งเเก้ว

วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
ออกสำรวจศาสนสถาน ณ วัดป่าราชวรานุวัตร บ้านกระเบื้อง 
เเละ วัดสว่างบ้านบุ่งเเก้ว ตำบลบุ่งเเก้ว
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด
 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 
ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กศน.อำเภอโนนสะอาด
 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด