วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด


วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  2559  เข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอโนนสะอาด