วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

วันที่29 ก.พ. 2559 ร่วมเป็นวิทยากรดำาเนินการโครงการอบรม

 คุณธรรม จริยธรรม ในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น