แหล่งเรียนรู้
วัดลำดวน  
บ้านกุดขนวน  ตำบลบุ่งเเก้ว 
 อำเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานีแหล่งเรียนรู้   บ้านโคกล่าม  ตำบลบุ่งเเก้ว   
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
แม่ทัศนียพร  สนิทชัย   ม.4    บ้านโคกล่าม
แหล่งเรียนรู้   บ้านหนองโก  ตำบลบุ่งเเก้ว   
อำเภอโนนสะอาด   จังหวัดอุดรธานี
นายสุรศักดิ์  โยธชัย   ม.7    บ้านหนองโก

บ้านหนังสือชุมชน  ตำบลบุ่งเเก้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น