วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

มอบป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านท่าลุ่มภู หมู่ 10  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านท่าลุ่มภู หมู่ 10  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบป้าย บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านหนองแปน หมู่ 5  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านหนองแปน  หมู่ 5  ตำบลบุ่งแก้ว

ติดตั้งป้ายบ้านหนังสือ ให้เหมาะสม

มอบป้าย บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านบะยาว  หมู่ 8  ตำบลบุ่งแก้ว

มอบชั้นหนังสือ และ โต๊ะเก้าอี้ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ให้กับ บ้านบะยาว หมู่  8  ตำบลบุ่งแก้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น