วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมหลังเรียนเต้นบาสโลปเเละสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

เมื่อวันที่ 6-11  ก.ค.2558 บุคลากร  กศน.ตำบลบุ่งเเก้วจกรรมหลังเรียน
เต้นบาสโลปเเละสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ณ  รร.บ้านโนนสำราญ