วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม นวดและสปา

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอโนนสะอาด
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพอาหารเครื่องดื่ม
 นวดและสปา ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558