วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ร่วมพิธีตั้งเสาเอก ประตูเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3 กันยายน 2558 บุคลากร กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 ร่วมพิธีตั้งเสาเอก  ประตูเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
            หมู่ที่ 6 บ้านโนนสำราญ ตำบลบุ่งเเก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี