วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับท่านประเสริฐ บุญเรือง ณ บ้านเชียง

30 พ.ย.56 กศน.อำเภอหนองหาน ต้อนรับท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยม 
โครงการ EP ณ กศน.ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว มีผู้เข้าร่วม 35 คน 
ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประเมิณคุณภาพภายในต้นสังกัด 2556


วันที่ 18 พ.ย. 2556 การประเมิณคุณภาพภายในต้นสังกัด 2556 มีผู้เข้าร่วม 
40 คน ณ กศน .โนนสะอาด 
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 6 พ.ย. 2556 ประชุมประจำเดือน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 30 คน  ณ  ห้องประชุมดอกอ้อยบาน

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

วันที่ 2  พ.ย 56  ดูงานโครงการ อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน  ณ ศุนย์ราชการ  แจ้งวัฒนะ