วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประเมิณคุณภาพภายในต้นสังกัด 2556


วันที่ 18 พ.ย. 2556 การประเมิณคุณภาพภายในต้นสังกัด 2556 มีผู้เข้าร่วม 
40 คน ณ กศน .โนนสะอาด 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น