วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งานพุทธาพิเษกบิเนตรพระประธาน วัดลำดวน กุดขนวน/ท่าลุมภู


27 ก.พ.2558 บุคลากรร่วมกับภาคีเครือข่าย
งานพุทธาพิเษกบิเนตรพระประธาน  
ณ วัดลำดวน กุดขนวน/ท่าลุมภู
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิทยากรลูกเสือปฐมวัย

ศุกร์ ที่ 20 ก.พ. 2558
 บุคลากร กศน.ตำบลบุ่งเเก้วร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเเก้ว
เป็นวิทยากรงานลูกเสือปฐมวัย ประจำปี 2558


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กระถางปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง


16 ก.พ.58 บุคลากร กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
ร่วมกับนักศึกษาทำกระถางเเละตกเเต่งเพื่อ
ปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงจากยางรถยนต์