วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

บรรยากาศห้องสอบนักศึกษาพื้นฐาน

วันที่ 8 มีนาคม 2557 บรรยากาศห้องสอบนักศึกษาพื้นฐาน
 ระดับชั้น ประถม  ม.ต้น  เเละ ม.ปลาย ณ  สนามสอบ ร.ร. ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว