วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สัมนาวิชาการ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา

การสัมมนาวิชาการ ของนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา  กศน.ตำบลบุ่งแก้วได้ นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 4 คน เพื่อทำกิจกรรมการสัมมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา
บรรยากาศ การเข้าอบรมสัมมนา ของนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นศูนย์เทียบระดับ และได้มีนักศึกษาจาก กศน.อำเภอเพ็ญมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมสัมมนา ของนักศึกษา

วิทยากร ผู้อาวุโส ได้ให้คำแนะนำและแนวคิดสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภาษาอาเซียน 

กิจกรรมกลุ่มภาษา ภาษาพม่า และกัมพูชา

การบรรยายกลุ่มอาเซียน

ภาพความประทับใจหลังจบการอบรม

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติเเม่ของแผ่นดิน

4 ตุลาคม 2556 ปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติเเม่ของแผ่นดิน ร่วมกับนักศึกษาเเละผู้นำเครือข่าย
 ณ  วัดศิรินทราวาส โนนสะอาด จำนวนผู้เข้าร่วม 60  คน