วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

วันที่ 29 ก.ค. 59 บุคลากรกศน.ตำบลบุ่งแก้ว 
พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบุ่งแก้ว
 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน 
เนื่องด้วยเฉลิมสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 สมเด็จพระนางเจ้้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วม ณ บ้านบุ่งแก้ว ตำบลบุ่งแก้ว