วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 กศน.อำเภอโนนสะอาด จัดกิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศ
 นักศึกษา กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นักศึกษา ปวช
. ณ หอประชุมอำเภอโนนสะอาด