วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สำรวจศาสนสถาน ณ วัดป่าราชวรานุวัตร บ้านกระเบื้อง วัดสว่างบ้านบุ่งเเก้ว

วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
ออกสำรวจศาสนสถาน ณ วัดป่าราชวรานุวัตร บ้านกระเบื้อง 
เเละ วัดสว่างบ้านบุ่งเเก้ว ตำบลบุ่งเเก้ว
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น