วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว ทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม

นักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งแก้ว    เข้าร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศและไหว้ครู

หัวหน้าส่วนราชการ และท่านนายอำเภอ มาเป็นเกียรติในกิจกรรม

การทำพิธีไหว้ครูการแข่งขันสุดยอด กศน.การเต้นเชิดหุ่นของ กศน.ตำบลบุ่งแก้ว
ในวันที  6  มิถุนายน 2555

การประกวดพานของนักศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น