วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม


คณะวิทยากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เข้าให้ความรู้ด้านอาชีพ และอาเซียนศึกษาใน ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ วัดศรีอุดร ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น