วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง(ด้านอาชีพ) แก่เยาวชนอาสารักษาดินแดน(ยอส.) รุ่นที่ 1

 4 กรกฎาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง(ด้านอาชีพ) แก่เยาวชนอาสารักษาดินแดน(ยอส.) รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านกุดขนวน ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น