วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่  4-12 พฤษภาคม  2558
 ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมการบำบัด
เเละพื้นพูผู้เสพยาเสพติด 
ณ  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  บ้านหนองโก  ตำบลบุ่งเเก้ว
อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น