วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 บุคลากร กศน.อำเภอโนนสะอาด 

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น