วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมโครงงานการทำ เปเปอร์มาร์เช่

วันที่24 สิงหาคม 2557 เวลา08.30 -14.00 
นศ.กศนตำบลบุ่งเเก้ว เเละ  นร.บ้านโนนสำราญ 
ร่วมอบรมโครงงานการทำ เปเปอร์มาร์เช่ ณ  กศน.ตำบลบุงเเก้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น