วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับตำบล

17-18 สิงหาคม 2557 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับตำบล
 รอบ CHAMP OF THE CHAMP ณ กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 อ.โนนสะอาด  จ.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น