วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เกษตรพอเพียง การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์

รายการเกษตรกรปัญญาดี  ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำรัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น