วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน (ช่างปูน)


วันที่ 19 ก.พ. 61 - 6 มี.ค. 61 กศน.ตำบลบุ่งเเก้ว
 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพช่างพื้นฐาน (ช่างปูน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น